środa, 4 grudnia 2013

Polscy uczniowie w światowej czołówce! Wyniki badania PISA

Od roku 2000 OECD bada poziom światowego szkolnictwa, oceniając - nie stan wiedzy uczniów, ale umiejętności posługiwania się nią.


Polscy uczniowie po raz pierwszy znaleźli się wśród najlepszych w Unii Europejskiej.
Poprawili wyniki we wszystkich trzech badanych obszarach: umiejętności matematycznych, rozumowania w naukach przyrodniczych oraz czytania i interpretacji.
Co więcej - wyniki znacząco wzrosły zarówno w grupie uczniów  najlepszych, jak i najsłabszych. Polska, która w 2003 r. była poniżej średniej OECD, a w kolejnych badaniach w 2006 r. i 2009 r. na poziomie średniej, w 2012 r. uzyskała wyniki znacznie powyżej średniej OECD.
Żaden kraj na świecie nie osiągnął takiego wzrostu.


 
Badanie PISA (Programme for International Student Assessment - Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata od 2000 r. we wszystkich krajach OECD, a także w kilkudziesięciu krajach partnerskich. Polska od początku uczestniczy w badaniu. Uzyskane wyniki są w pełni porównywalne z wcześniejszymi edycjami badania PISA w Polsce. W PISA 2012 uczestniczyli uczniowie z 64 krajów świata.
W Polsce badanie przeprowadził zespół ekspertów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz