czwartek, 9 stycznia 2014

Zarządzanie gerontologią społeczną - studia podyplomowe


Bez zaglądania do Rocznika statystycznego GUS lub sięgania do danych Ministerstwa Zdrowia, powszechnie wiadomo, że społeczeństwo polskie się starzeje.
Wzrasta potrzeba opieki nad osobami starszymi.

http://www.warszawa.san.edu.pl/
Z ważną i ciekawą inicjatywą wystąpiła Społeczna Akademia Nauk w Warszawie ogłaszając nabór na studia podyplomowe Zarządzanie gerontologią społeczną.
Tak na marginesie - Uczelnia zajęła III miejsce w Polsce i II w Warszawie, w kategorii uniwersytetów niepublicznych, w rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw w 2013 roku.


Wybrane cele, jakie stawia przed sobą Uczelnia otwierając nowy kierunek studiów:
  • Kształcenie przyszłych kadr zarządzających w sektorze usług skierowanych  do osób starszych - zarządzanie gerontologią społeczną, poprzez utworzenie nowego, innowacyjnego kierunku studiów w wyniku adaptacji rozwiązań wypracowanych w USA i krajach UE.
  • Usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu doskonalenia umiejętności oraz efektywnego kształtowania i zarządzania segmentem usług dla seniorów.


Zachęcam do zainteresowania się nowymi możliwościami..., a w tej działce pracy w Polsce nie zabraknie.

Więcej na stronie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz