poniedziałek, 17 lutego 2014

Życie jest światłem

ks. prof. Włodzimierz Sedlak (1911-1993)
17 lutego mija 21. rocznica śmierci  
ks. prof. Włodzimierza Sedlaka. Specjalizował się w bioelektronice.
Jest twórcą i pierwszym kierownikiem katedry i Zakładu Biologii Teoretycznej KUL.

Popularne jest Jego stwierdzenie:
"Ja w Boga nie wierzę,
ja Boga widzę".

Szukał istoty życia w połączeniu chemicznych reakcji metabolizmu z elektromagnetycznymi właściwościami związków organicznych, "zszytych" kwantami światła.

Postać i dorobek ks. profesora przybliża film "Ksiądz Włodzimierz Sedlak".

Gdy obecnie, po ok. 25. latach, sięgnąłem ponownie do książek ks. profesora ("Na początku było jednak światło", "Życie jest światłem", "Wprowadzenie w bioelektronikę", "Postępy fizyki życia"), ze zdziwieniem stwierdziłem, jak nie straciły nic ze swojej aktualności.
Obecnie, gdy poznałem podstawy fizyki kwantowej, o wiele więcej z nich rozumiem.

Świetnym wprowadzeniem w "świat" ks. prof. Włodzimierza Sedlaka jest artykuł prof. Juliana Aleksandrowicza "U narodzin nowej koncepcji życia", opublikowany z Zeszytach Naukowych Stowarzyszenia PAX w 1980 r.:

Śledząc profesjonalnie wiele teorii, które usiłują przedstawić model świata i model życia pojedynczego narodu i człowieka, uległem fascynacji wizją prof. W. Sedlaka. Jest ona bliska koncepcji laureata nagrody Nobla A. Szent-Györgyiego, lecz zmodyfikowana. 
Obaj uczeni zwrócili uwagę na półprzewodnictwo białek i elektroniczny charakter zjawiska życia. 
Prof. W. Sedlak zaszedł jednak o wiele dalej. Uważa on, że "zjawiska zachodzące w spirali DNA mają charakter kwantowo-elektroniczny. Kodowanie w DNA nie jest jedynie zjawiskiem biochemicznym lecz i kwantowym".
Fakty z pogranicza chemii i biochemii, wraz z biofizyką, sprowadzają one do wspólnego mianownika bioplazmy, niejako próby urzeczywistnienia koncepcji jedności wszechrzeczy.

Życie, to zszycie niskoenergetycznych procesów elektronicznych, zachodzących w półprzewodnikach białkowych, z procesami wolnorodnikowymi, które wiodą do zmiany orbitali wiążących. 
Inaczej mówiąc, życie rozgrywa się na kwantowym szwie dwóch sprzężonych procesów.

Tyle z artykułu prof. Juliana Aleksandrowicza.

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak
Na koniec stwierdzenie z książki Włodzimierza Sedlaka "Na początku było jednak światło":
Wystarczy na nowe koncepcje w naukach przyrodniczych spojrzeć pod kątem humanistycznym. Życie i świadomość mają więc jedną naturę - elektromagnetyczną. W najszerszym rozumieniu fizycznym - naturę światła.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz