poniedziałek, 17 marca 2014

GIF wycofuje z obrotu lek przeciwcukrzycowy

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego Glibenese Gits, tabletek o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg, stosowanego jako lek przeciwcukrzycowy.

Numer serii tabletek to Z088917, data ważności – maj 2014.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Pfizer Europe MA EEIG, Wielka Brytania.

W wyniku badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków stwierdzono, że badana próbka tego produktu nie odpowiada wymaganiom specyfikacji ze względu na zawartość substancji czynnej niemieszczącej się w granicach specyfikacji.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ dalsza obecność produktu w obrocie może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza