piątek, 11 kwietnia 2014

Hoemopatia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otwiera studia podyplomowe z zakresu „homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji”.

Spotkało się to z krytycznymi uwagami Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, które Rynek Zdrowia publikuje na swoich stronach internetowych.

Z odpowiedzią Rektora SUM, adresowaną do redaktora naczelnego rynekzdrowia.pl, zapoznać się można na stronach  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Samuel Hahnemann, twórca homeopatii
Poza merytoryczną odpowiedzią na zarzuty, zawiera szereg istotnych informacji na temat homeopatii:

Obowiązujące przepisy prawa jednoznacznie dookreślają status tego rodzaju środków, włączając je do produktów leczniczych podlegających – jak inne leki ordynowaniu z tzw. „przepisu lekarza” – a zatem utożsamianie ich przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej jako „(…) działalność uzdrowicielska (…)” nie znajduje żadnego uzasadnienia. Ponadto wszelkie kierowane wobec lekarzy stosujących homeopatię zarzuty o działania niezgodne z etyką lekarską są oczywiście chybione...

Będąca w Polsce przedmiotem polemiki homeopatia wykładana jest na wielu europejskich uniwersytetach. Dla przykładu, powołując się na „raport” opublikowany w czasopiśmie medycznym „Służba Zdrowia” z dnia 30 czerwca 2008 r. „(…) We Francji homeopatia jest wykładana na wydziałach medycznych w siedmiu uniwersytetach, a Francuska Izba Lekarska uznała oficjalnie praktykę homeopatyczną. W Niemczech homeopatia jest wykładana na czterech uniwersytetach, zaś w Austrii jest oficjalnie uznawaną umiejętnością medyczną – konsultacje homeopatyczne odbywają się pięciu szpitalach publicznych. (…)”
 Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza