środa, 2 kwietnia 2014

Wycofana szczepionka przeciwgruźlicza

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie Polski szczepionkę przeciwgruźliczą BCG 10, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań śródskórnych.
Numer serii: 00513, data ważności 03.2015.


Podmiotem odpowiedzialnym jest BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Przyczyną wycofania z obrotu był brak jednorodności zawiesiny.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza