sobota, 17 maja 2014

GIF wycofuje roztwór do infuzji

Główny Inspektor Farmaceutyczny, z obrotu na terenie całego kraju, wycofał roztwór do infuzji Natrium Chloratum 0,9 % Fresenius 9 mg/ml:
- butelka 100 ml. Numer serii: 15HA703U1, 15HA707U1, 15HA703U1, data ważności 12.2016,
- butelka 250 ml. Numer serii: 15HA709W1, data ważności 12.2016.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Przyczyną wycofania z obrotu było podejrzenie braku spełnienia wymagań jakościowych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza