piątek, 16 maja 2014

Wycofane dwóch past dentystycznych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poinformował, że Europejska Agencja Leków zaleca cofnięcie w Unii Europejskiej pozwoleń na dopuszczenie do obrotu past dentystycznych Caustinerf arsenical, Yranicid arsenical i powiązanych produktów z powodu podejrzenia działania genotoksycznego (uszkodzenie materiału genetycznego w komórkach) i wywoływanie obumierania tkanki przy zębach.

Pasty dentystyczne zawierające składnik na bazie arszeniku, trójtlenek arsenu były stosowane przy usuwaniu uszkodzonych nerwów w miazdze zębowej (wnętrze zęba).

W przeprowadzonej analizy danych laboratoryjnych i z badań populacyjnych wynika, że arszenik w nich zawarty może stwarzać zagrożenie działania genotoksycznego, co może zwiększać ryzyko nowotworów. Dodatkowo pojawiła się niewielka liczba przypadków, w których arszenik prawdopodobnie przedostał się do okolic przyzębnych, powodując obumarcie tkanki, także kostnej (martwica).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza