środa, 18 czerwca 2014

GIF wycofał proszek do sporządzania roztworu do infuzji


Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju Acviscin (Vancomycinum):
- proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 500 mg, 1 fiolka o numerach serii:
* 5000830 z datą ważności 10.2914,
* 5000999 z datą ważności 02.2015,
* 5001039 z datą ważności 03.2015,
* 5001066 z datą ważności 04.2015,
* 5001177 z datą ważności 07.2015,

- proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 1000 mg, 1 fiolka o numerach serii:
* 5000831 z datą ważności 10.2014,
* 5000880 z datą ważności 11.2014,
* 5000960 z datą ważności 01.2015,
* 5001027 z datą ważności 05.2015,
* 5001123 z datą ważności 05.2015,
* 5001128 z datą ważności 06.2015,
* 5001258 z datą ważności 09.2015.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Actavis Group PTC ehf., Islandia.

Decyzja została podjęta w związku ze zgłoszeniem od wytwórcy dotyczącym podejrzenia wystąpienia wady jakościowej produktu leczniczego - zanieczyszczenie cząstkami stałymi.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza