środa, 18 czerwca 2014

Wycofany kolejny roztwór do infuzji

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju Fayton (Aciumzolendronicum), roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml nr serii: 5001270 z datą ważności 09.2015.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Republika Czeska.

Decyzja została podjęta na postawie informacji własnej podmiotu odpowiedzialnego w przedmiocie wycofania ww. serii, w której wytwórca zgłosił podejrzenie wady jakościowej - możliwość zanieczyszczenia cząstkami stałymi.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza