wtorek, 8 lipca 2014

GIF wycofuje...

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie Polski:

* proszek do sporządzania zawiesiny doustnej Erdomed (Erdosteinum) 225 mg. Numer serii: 123504, data ważności 09.2015.
Podmiotem odpowiedzialnym jest Medagro International Sp. z o.o. (obecnie Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.).
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Przyczyną wycofania z obrotu jest niezgodność przebadanych parametrów ze specyfikacją wytwórcy ze względu na obniżoną zawartość erdosteiny i sodu benzoesanu.

* roztwór do wstrzykiwań Phenazolinum 50 mg/ml, ampułki 2 ml. Numer serii: 01CD0312, data ważności 31.03.2015.
Podmiotem odpowiedzialnym są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Przyczyną wycofania z obrotu jest uzyskanie w trakcie długoterminowych badań stabilności wyniku poza specyfikacją dla parametru zawartość zanieczyszczeń.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza