czwartek, 28 sierpnia 2014

Cholesterol, a rak nerki

Zmiany stężenia cholesterolu oraz innych lipidów w osoczu krwi mogą wpływać na rokowania w przypadku różnych nowotworów.
Niski poziom cholesterolu może zaszkodzić chorym na raka nerki.

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu ocenili przedoperacyjny cholesterol całkowity u 867 chorych z rakiem nerkowokomórkowym.
Po zabiegu losy pacjentów śledzono średnio przez 52 miesiące.

Okazało się, że niższy poziom cholesterolu wiązał się z bardziej zaawansowanymi etapami rozwoju guza i większym rozprzestrzenieniem raka w okresie obserwacyjnym.
W porównaniu do osób z niskim poziomem cholesterolu, u pacjentów z wysokim jego stężeniem, ryzyko zgonu z powodu choroby nowotworowej było aż o 43 % niższe.
Uwzględnienie poziomu cholesterolu wraz z tradycyjnymi czynnikami ryzyka zwiększało trafność prognozy.

Dodatkowo leki na obniżenie cholesterolu zawierają statyny.
O ich szkodliwym działaniu pisałem w poście z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza