piątek, 22 sierpnia 2014

UOKiK o spółkach Eco-Vital i Mat-Medic

Eco-Vital i Mat-Medic to spółki z Poznania.
Pierwsza oferuje sprzęt do gotowania, druga urządzenia paramedyczne, tzw. rezonatory biofotonowe. Obie prowadzą sprzedaż na licznych pokazach w całej Polsce zawierając umowy z konsumentami. Zapraszają na nie niemal wyłącznie osoby starsze – w przypadku Mat-Medic dolna granica wieku wynosi 55 lat.
W Krajowym Rejestrze Sądowym pomiędzy spółkami istnieją powiązania osobowe.
Eco Vital działa obecnie pod nazwą Albiostar Trading Limited.

Jak wykazało postępowanie UOKiK, spółka Eco-Vital zachęcała do udziału w poczęstunkach, spotkaniach, warsztatach kulinarnych, występach gwiazd, bez podawania informacji, że chodzi o sprzedaż. Pracownicy byli szkoleni by skupiać się na niekomercyjnych aspektach spotkania (np. występach artystycznych, kabaretowych, wykładach o zdrowym żywieniu). 
Również na rozdawanych biletach nie było informacji, że warsztaty kulinarne organizowane są w celach handlowych. 
W ocenie UOKiK spółka Eco-Vital naruszyła zbiorowe interesy konsumentów: nie ujawniała handlowego celu prezentacji i nienależycie informowała konsumentów o ich uprawnieniach.


Druga wydana decyzja dotyczy spółki Mat-Medic, której telemarketerzy, by ukryć fakt, że w rzeczywistości chodzi o sprzedaż produktów, przedstawiali się jako przedstawiciele poradni diagnostycznej Mat-Medic i zapraszali na refundowane badania. 
W tej samej formie prowadzone były pokazy: sale oznaczano tablicami informującymi o badaniach, a handlowcy, nierzadko przebrani w lekarskie fartuchy przedstawiali się jako konsultanci medyczni. Niezgodnie z prawdą zapewniali także o refundacji zakupów z UE, NFZ lub instytutu medycznego. 
Jak wykazało postępowanie UOKiK spółka manipulowała również wysokością cen sprzedawanych produktów – stwarzając wrażenie, że decydując się na natychmiastowy zakup uczestnicy pokazu otrzymają wysoki rabat.

Konsumenci byli wprowadzani w błąd – uznał UOKiK i nakazał zmianę praktyk oraz nałożył kary finansowe.

Więcej na stronach NETWORK Magazyn w artykule "Firmy Eco-Vital i Mat-Medic wprowadzają konsumentów w błąd".


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza