sobota, 15 listopada 2014

Prawa konsumenta

Od dnia 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Zmienią się zasady dotyczące sprzedaży przez internet, na pokazach, prezentacjach, ale także w sklepach tradycyjnych.
Było to powodem opracowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów specjalnego portalu Prawa Konsumenta, dostępnego pod adresem http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/, który ułatwi przygotowanie się do nadchodzących zmian.


Portal przeznaczony jest dla przedsiębiorców oraz dla konsumentów i opisuje stan prawny obowiązujący od 25 grudnia br., ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów oraz obowiązków sprzedawców.

Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, które będą obowiązywać we wszystkich krajach UE. Dzięki ujednoliceniu przepisów przedsiębiorcom będzie łatwiej działać na rynkach zagranicznych. 

Najważniejsze zmiany, o których powinni wiedzieć e-sprzedawcy:


1. Wydłużenie czasu na odstąpienie kupującego od umowy zawartej przez internet (czyli na odległość) oraz na pokazie (czyli poza lokalem przedsiębiorstwa) z 10 do 14 dni.

2. Uregulowanie kwestii kosztów odesłania towaru. W sytuacji rezygnacji z zakupów to konsument poniesie koszty odesłania towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.

3. Zapłata za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

4. Jasne terminy zwrotu kosztów zakupu. Jeśli konsument zrezygnował z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania.

5. Dodatkowe koszty zakazane. Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca.

Dalsze szczegóły przedstawia na swych stronach portal NETWORK MAGAZYN.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza