sobota, 8 listopada 2014

Wyszło szydło z lekarskiego (konsultanckiego) worka

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany dotyczące konsultantów medycznych, które mają zapewnić ich bezstronność. 
Będą musieli przed nominacją złożyć oświadczenie mówiące o tym, że w ich przypadku nie zachodzi konflikt interesów. 
Chodzi przede wszystkim o powiązania z firmami farmaceutycznymi.

W trakcie przygotowywania nowelizacji ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, która została uchwalona w lipcu 2014 r., dyskutowano nad wprowadzeniem składania przez konsultantów medycznych oświadczeń, czy prowadzą jednocześnie działalność na rzecz podmiotów związanych z ochroną zdrowia, w tym wykonujących działalność leczniczą lub zajmujących się wytwarzaniem bądź obrotem produktami leczniczymi, co prowadzić może do konfliktów interesów.

W prasie pojawiły się głosy konsultantów, którzy protestowali przeciwko składaniu oświadczeń.
W tym kierunku szło też oświadczenie Business Centre Club:
Z jednej strony nakłada się na konsultantów obowiązek wielu nowych zadań i składania oraz upubliczniania szczegółowych oświadczeń, mających na celu zasadną eliminację konfliktu interesów, z drugiej jednak strony nie stwarza się im odpowiednich warunków finansowo-organizacyjnych – oceniała Anna Janczewska-Radwan z BCC.
Wynagrodzenie miesięczne konsultanta to około 700 zł.

Odmiennego zdania była Konfederacja Lewiatan:
Rola konsultantów krajowych i wojewódzkich w kreowaniu polityki zdrowotnej jest na tyle duża, że wprowadzenie zasad mających na celu zagwarantowanie bezstronności osób piastujących te stanowiska jest bardzo ważne. I dobrze, że dostrzegło ten problem Ministerstwo Zdrowia. Wprowadzenie jasnych zasad, co do zagwarantowania bezstronności konsultantów jest również zgodne z postulatami zgłaszanymi przez środowisko – mówiła dr Dobrawa Biadun, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Dotychczas 26 osób zrezygnowało z funkcji konsultantów krajowych i wojewódzkich. Oficjalnie dlatego, że nie chcą być urzędnikami, nie mają czasu na wypełnianie dokumentów, których wymaga Ministerstwo, albo na przykład oświadczeń, które są według nich zbyt szczegółowe. Nie podobało im się również, że informacje o zarobkach i powiązaniach będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Jak poinformował serwis Medexpress za Radiem ZET, konsultanci rezygnują, bo zawierali milionowe kontrakty z firmami farmaceutycznymi. Według informacji Radia ZET konsultanci, którzy zrezygnowali, prowadzili badania dla amerykańskiego rządu. Jeden z byłych już konsultantów zawarł kontrakt na milion euro z firmą farmaceutyczną!


43 konsultantów złożyło oświadczenia, które teraz są weryfikowane przez CBA.
Oświadczenia muszą być złożone do do połowy grudnia.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza