środa, 3 grudnia 2014

20-lecie Wszechnicy Żywieniowej SGGW z prof. Bralczykiem


Z informacji organizatorów:
Wszechnica Żywieniowa na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW jest jedną z form upowszechniania wiedzy o prawidłowym żywieniu człowieka, a jej geneza sięga 1994 roku.
Wykłady Wszechnicy mają charakter popularnonaukowy i odbywają się co miesiąc podczas roku akademickiego (9-10 rocznie, łącznie 185 od października 1994 do grudnia 2014 r.).
 
Tematyka wykładów jest zróżnicowana, przede wszystkim dostosowana do aktualnych problemów związanych z żywieniem człowieka zdrowego i chorego, jak również do zainteresowań słuchaczy. Uwzględnia także problemy żywieniowe polskiego społeczeństwa lub wybranych grup społecznych. Między innymi omawiane są zagadnienia z zakresu: podstawowych wiadomości o żywieniu człowieka, fizjologii i dietetyki, technologii gastronomicznej, towaroznawstwa, ochrony konsumenta, ekologii. Podejmowane są przy tym tematy trudne i kontrowersyjne, takie jak np. diety wegetariańskie czy żywność modyfikowana genetycznie.
Wykładowcami Wszechnicy są eksperci w danej dziedzinie - przede wszystkim pracownicy naukowi naszego Wydziału oraz innych Wydziałów SGGW (np. Wydziału Nauk o Żywności). Zapraszani są także specjaliści z innych placówek naukowych (np. Instytutu Żywności i Żywienia, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Akademii Morskiej w Gdyni). W ciągu 20 lat na spotkaniach Wszechnicy wystąpiło 122 pracowników naukowych, a także kilku doktorantów i studentów.
... z myślą o osobach spoza Warszawy od roku 2011 spotkania Wszechnicy transmitowane są przez internet w trybie on-line. Przeciętna frekwencja na wykładach wynosi ok. 150, a liczba odbiorców przez internet to kolejne 100 osób.

Dla słuchaczy Wszechnicy, poza wysłuchaniem wykładów, znaczącą korzyścią z udziału w spotkaniach jest możliwość konsultacji i wyjaśnienia własnych wątpliwości podczas dyskusji na forum spotkania, jak również w rozmowach indywidualnych z wykładowcami. Każdorazowo przygotowane są też materiały edukacyjne, zamieszczane także na stronie internetowej Wszechnicy.

W programie Spotkania Jubileuszowego:
1. Otwarcie uroczystości - Dziekan Wydziału prof. dr hab. Krystyna Gutkowska.
2. Wystąpienie JM Rektora SGGW.
3. Przedstawienie historii Wszechnicy - mgr Hanna Wysocka. 

Hanna Wysocka
4. Wystąpienia gości.
5. Wręczenie okolicznościowych dyplomów.
6. „O smakowaniu słów” - prof. dr hab. Jerzy Bralczyk z Instytutu Dziennikarstwa UW.


Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk jest językoznawcą, który obok pracy badawczej i dydaktycznej popularyzuje również wiedzę o języku polskim. Jest znanym ekspertem występującym w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych oraz autorem kilku książek. Ostatnia pt. „Jeść!!!” zainspirowała nas do zaproszenia pana profesora Bralczyka na naszą uroczystość jubileuszową.
Tym razem usłyszymy o jedzeniu coś zupełnie innego niż zazwyczaj. Profesor Bralczyk opowie o nazwach wybranych produktów i potraw, omówi ich pochodzenie, przytoczy przykłady użycia w przysłowiach i powiedzeniach, dodając zapewne swój dowcipny komentarz. Zwróci też uwagę na brzmienie wybranych słów. A wszystko po to, by smakować słowa. Jest bowiem przekonany, że zastanawianie się nad nazwą potrawy zwiększa jej apetyczność.


Gorąco zapraszam osobiście lub udział on-line w internecie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz