niedziela, 7 grudnia 2014

Rok 2015 rokiem św. Jana Pawła II i bp Jana Długosza

Sejm ustanowił rok 2015, rokiem św. Jana Pawła II, bp Jana Długosza i teatru polskiego.

Ks. Jan Długosz i św. Jan Paweł II
W przyszłym roku przypada 10. rocznica śmierci polskiego papieża i pierwsza rocznica Jego kanonizacji.
 "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia ustanowić rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata" - napisano w uchwale.
Jak zaznaczono, "Jego ogromne zasługi i zaangażowanie w proces odradzania się niepodległości naszej ojczyzny oraz ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów".
Posłowie zaapelowali żeby motywem przewodnim wszelkich inicjatyw w roku Jana Pawła II były jego słowa wypowiedziane przed laty na Jasnej Górze: "Czuwam - to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje ... ".

Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego
W rok 2015 przypada też  600. rocznica urodzin biskupa Jana Długosza, autora "Roczników, czyli Kronik sławnego Królestwa Polskiego", a także wybitnego polskiego dyplomaty i duchownego.
"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dzieł biskupa Jana Długosza dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju, ogłasza rok 2015 Rokiem Jana Długosza" - napisano w uchwale.
Przypomniano w niej, że Długosz jest ojcem polskiej historiografii i heraldyki, stworzył największe dzieło opisujące dzieje państwa polskiego - "Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego".
"Jan Długosz uważał historię za 'mistrzynię życia', która 'naucza cnoty i drogę do niej wskazuje'" - zaznaczono.

Zygmunt Vogel, Teatr Narodowy na placu Krasińskich w Warszawie, ok. 1791
W 2015 roku minie także 250 lat od powołania Teatru Narodowego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W uchwale czytamy, że wydarzenie to było fundamentalne dla "systemu opieki państwa nad powszechnie dostępną kulturą". "Akt ten stał się zarazem niepodważalnym świadectwem udziału Polski w procesie kształtowania nowoczesnej, demokratycznej Europy".
Wśród bezpośrednich spadkobierców teatru powołanego w 1765 roku uchwała wymienia Teatr Narodowy w Warszawie oraz Teatr Wielki - Operę Narodową, za spadkobierców tradycji zaś uznaje Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie oraz ponad 100 teatrów dotowanych ze środków publicznych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza