środa, 22 lipca 2015

Dr Borkowski o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych

Dr Leszek Borkowski, były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, kontynuuje akcję uświadamiania zagrożeń wynikających z przyjmowania różnych preparatów. 
Pierwsza informacja dotyczyła kodeiny, składnika leków przeciwbólowych.

Tym razem dr Borkowski omawia zagrożenia związane ze stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych. 
Ryzyko tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych, zawału mięśnia sercowego, incydentu naczyniowo-mózgowego - rośnie podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Dr Leszek Borkowski


Jak wynika z przeglądu piśmiennictwa oraz danych bezpieczeństwa z terenu całej Europy, zebranych przez Europejską Agencję Leków, a dotyczących ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych żylnych i tętniczych związanego ze stosowaniem określonych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zaleca się:

 1/ w każdym przypadku wystąpienia u kobiety objawów zaburzeń zakrzepowo-zatorowych zawsze wziąć pod uwagę możliwość, że są one wynikiem stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego,

 2/ branie pod uwagę indywidualnych czynników ryzyka u poszczególnych pacjentek oraz potrzebę regularnej oceny tych czynników wraz z podniesieniem świadomości dotyczącej objawów podmiotowych i przedmiotowych żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych, o których należy powiedzieć pacjentce w momencie przepisywania jej złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego,

 3/ informowanie o tym, że ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania każdego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego oraz po ponownym jego włączeniu po przerwie trwającej 4 tygodnie i dłużej, a także zwrócenie uwagi na fakt, że ryzyko wystąpienia ŻChZZ jest także większe przy współistniejących indywidualnych czynnikach ryzyka,

 4/ uświadomienie kobietom, że ryzyko tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych/zawał mięśnia sercowego, incydent naczyniowo-mózgowy/również rośnie podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Jednakże dostępne dane są niewystarczające, aby wykazać czy ryzyko to różni się pomiędzy poszczególnymi produktami leczniczymi.Warto zapoznać się też z artykułem lek. med. Justyny Kingi Stępkowskiej "Antykoncepcja groźna dla zdrowia kobiet".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz