sobota, 12 września 2015

GIF wycofuje kolejne produkty

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu serii roztworu do testów punktowych 407 (Fusarium moniliforme).


Chodzi o roztwór do skórnych prób punktowych o numerze serii: U2010557, z datą ważności 01.2016 r.
Producentem leku jest Allergopharma GMbH & Co. KG z Niemiec.
Przyczyną decyzji była niezgodność ze specyfikacją w zakresie zawartości azotu białkowego.


Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu serii środka stosowanego w leczeniu astmy Asaris proszek do inhalacji 500 pg + 50 pg/dawka inhalacyjna.
Numer serii: 223015015.
Producentem leku jest Polfarmex S.A.
Powodem decyzji jest zacinanie się mechanizmu dozującego inhalatora. W związku z tym seria leku musi być usunięta z aptek.Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że Celon Pharma S.A. dobrowolnie wycofuje z rynku jedną serię produktu Salmex (500 µg + 50 µg)/dawkę inhalacyjną.
Numer serii: 223032015.
Powodem decyzji było stwierdzenie w ww. serii produktu wystąpienia nieprawidłowego działania inhalatora.
Zaistniała sytuacja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów stosujących lek, gdyż nie stwierdzono ryzyka nieprawidłowego przyjęcia dawki przez pacjenta.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz