wtorek, 20 października 2015

Dr Borkowski "Waga zaleceń terapeutycznych"

Dr Leszek Borkowski prowadzi na łamach serwisu Medexpress akcję uświadamiania pacjentów o szkodliwości niektórych leków oraz o poprawnych zachowaniach zmniejszających skutki uboczne. Linki do poprzednich artykułów dr Borkowskiego podaję na końcu postu.

dr Leszek Borkowski
Lekarze na mocy art. 31 ustawy  o zawodzie lekarza i lekarza dentysty informują  pacjentów, jak należy przyjmować leki oraz jakie będą konsekwencje ich nie przyjmowania lub ich niewłaściwego stosowania.

Tymczasem wielu pacjentów  wykorzystuje tylko w części zawartość opakowania leku, przyjmuje tylko niektóre z przepisanych leków, robi sobie dowolne przerwy podczas kilkumiesięcznej lub kilkuletniej terapii. Czyni to – przypomnę – co czwarty statystyczny pacjent w Polsce i co drugi facet zaciągnięty na siłę przez rodzinę do specjalisty.

W tej sytuacji lekarze nie wiedzą co de facto dzieje się z ich pacjentem i dlaczego choroba się rozwija.

W efekcie:

- sfrustrowani dyrektorzy medyczni firm farmaceutycznych żegnają się mentalnie z zawodem i zaczynają przymierzać się do myśli o zarobkowej hodowli np. królików,

- pacjenci od czci i wiary odsądzają fachowy personel medyczny,

- urzędnicy resortu zdrowia wyłamują sobie palce z rozpaczy, bo wydają coraz więcej pieniędzy, a brak istotnych postępów leczenia.

W następstwie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych pojawia się zmniejszona skuteczność leczenia, wzrost zapotrzebowania na dalsze leczenie innymi lekami, nadmiar zlecanych badań diagnostycznych, częstsze wizyty w szpitalach, większa absencja chorobowa oraz niesamowity wzrost kosztów leczenia danej jednostki chorobowej w skali całego kraju.

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się w: przekorności natury ludzkiej, braku wiedzy o leczeniu naszej choroby i konsekwencjach złego jej leczenia, braku świadomości roli zaleceń terapeutycznych w procesie postępującego procesu leczenia, braku zmotywowania do przestrzegania zaleceń lekarskich.

Nie od dziś wiadomo, że pozytywna relacja lekarz-pacjent to istotny czynnik wpływający na przebieg terapii chorób przewlekłych.

Ten brak współpracy jest szczególnie widoczny w leczeniu psychiatrycznym. Sprawę utrudnia tutaj brak krytycyzmu chorego, jego przekonanie, że jest zdrowy, a wstępna poprawa odbierana jest jako zachęta do przerwania leczenia zaś objawy niepożądane są nadinterpretowane.

W innych obszarach medycyny mamy problem leczenia skojarzonego, kiedy musimy równocześnie przyjmować dwa leki np.:  kotykosterydy z lekiem głównym. Pacjent nie rozumiejący istoty przyjmowania obu leków, po czasie wybiera sobie jeden z nich, nie informując lekarza ani farmaceuty o podjętej decyzji.

Myślę, że pisanie, mówienie na ten temat da w dłuższej perspektywie pożądane efekty.

Analiza zachowań zdrowotnych wskazuje, że zwiększenie wiedzy pacjentów, ich rodzin, opiekunów na temat choroby i przekonanie do zalecanego sposobu przyjmowania leków wpływa na efektywność terapii. Doroślejące wnuki są czasami niezastąpione w przekonywaniu babć i dziadków do przestrzegania trybu przyjmowania leków.

Proszę pamiętać, że gdy zapomnimy o przyjęciu kolejnej dawki leku i upłynął czas przewidziany do następnego podania leku nie stosujemy porcji podwójnej, aby uzupełnić niedobór. A w przypadku leków podawanych przed jedzeniem robimy to zawsze na godzinę przed posiłkiem lub na dwie godziny po posiłku.
Dr n. farm. Leszek Borkowski

Niestety, ten sam problem często widzimy ze stosowaniem produktów Dr. Nona. Od tego, że produkty stoją w szafce lub na półce, nic w zdrowiu się nie zmieni.

Wcześniejsze posty z tekstami dr Leszka Borkowskiego:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz