czwartek, 29 października 2015

Kolejna aktywność GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju trzech serii produktu Calcium Gluconate 10 %, ampułki po 10 ml.
Wycofane zostały następujące serie produktu:
- numer serii: CG-1401, data ważności: 08.2016,
- numer serii: CG-1402, data ważności: 08.2016,
- numer serii: CG-1403, data ważności: 08.2016.
Podmiotem odpowiedzialnym jest Systochem Laboratories LTD, importerem – Parafarmacja sp. z o.o.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Powodem wycofania produkty była decyzja własna importera z uwagi na reklamacje dotyczące opakowania.
Wskazania - suplementacja wapnia.


Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całej Polski serie Bravelle, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 75 m.j.
Podmiotem odpowiedzialnym jest Ferring GmbH, Niemcy.
Z obrotu wycofano cztery serie:
- numer serii: K12892K, data ważności: 31.05.2016,
- numer serii: K15630N, data ważności: 30.09.2016,
- numer serii: K15630S, data ważności: 30.09.2016,
- numer serii: L10973E, data ważności: 28.02.2017.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Powodem decyzji był wniosek własny podmiotu odpowiedzialnego, w związku ze stwierdzeniem, że kilka serii wprowadzonych do obrotu w USA i Kanadzie miała zmniejszoną moc po 12 miesiącach przy okresie ważności wynoszącym 24 miesiące.
Wskazania - brak owulacji u kobiet.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz