poniedziałek, 15 lutego 2016

GIF wstrzymuje...

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie i stosowaniu na terenie całego kraju produktu leczniczego Melfalax 50, ampułki 50 mg.
Numer serii: MPL 1502A4G, data ważności: 09.2018.


Podmiotem odpowiedzialnym jest GLS Pharma Limited; importer: PARAFARMACJA Sp. z o.o.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu braku spełniania wymagań jakościowych ww. produktu leczniczego w związku z problemem z rozpuszczalnością podczas rekonstytucji oraz wytrącaniem się żółtego osadu.

Melfalax jest lekiem stosowanym w chemioterapii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz