sobota, 4 czerwca 2016

GIF wstrzymał...

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie i stosowaniu na terenie całego kraju kilku serii produktu leczniczego Lignocainum Jelfa (Lignocaini hyrdochloridum), 20 mg/g, żel, 1 tuba 30 g typu U z kaniulą.

Decyzją zostały objęte serie o numerach:
- numer serii: 504381, data ważności: 04.2017,
- numer serii: 505151, data ważności: 05.2017,
- numer serii: 505471, data ważności: 05.2017,
- numer serii: 506021, data ważności: 06.2017.

Podmiotem odpowiedzialnym jest PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Powodem decyzji były podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych podanego produktu leczniczego w zakresie rozszczelnienia opakowania bezpośredniego.

Lek Lignocainum Jelfa typu U stosuje się w urologii.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz