sobota, 6 sierpnia 2016

GIF wycofał...

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju:

1) Ascorbic ACID Injection B.P., 500 mg/5ml, roztwór do wstrzykiwań.
Numer serii: AA-1601, data ważności: 02.2018.
Podmiot odpowiedzialny: Systochem Laboratories Ltd., Loni.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Powodem wycofania jest niezgodność produktu z wymaganiami Farmakopei Brytyjskiej w zakresie barwy roztworu i pH oraz siły łamiącej ampułki.
Lek Ascorbic, znany szerzej jako witamina C, stosowany jest przez osoby m.in. z niedokrwistością, stanami zapalnymi skóry i błon śluzowych, a także z problemami przewodu pokarmowego. W szczególności, lek jest konieczny dla chorych na szkorbut.


2) produkt leczniczy Encorton (Prednisonum):
- 10 mg, tabletki, 20 tabletek, numer serii: 4157902, data ważności: 01.2019,
- 1 mg, tabletki, 20 tabletek:  numer serii: 41582977, data ważności: 02.2019.
Podmiot odpowiedzialny: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Do GIF wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu przedmiotowych serii w związku z podejrzeniem obecności fragmentów szkła w części fiołek.
Encorton to sterydowy lek przeciwzapalny.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz