czwartek, 8 grudnia 2016

Ból pleców groźny dla zdrowia psychicznego


Ważne informacje dotyczące powiązania bolących pleców ze zdrowiem psychicznym podał Tomasz Kobosz z Medexpressu.


Brytyjscy naukowcy z Anglia Ruskin University przyjrzeli się zależnościom pomiędzy bólem pleców a zaburzeniami psychicznymi. Rezultaty badania są dość niepokojące…

Terminem "bóle pleców" określa się dolegliwości bólowe odczuwanego po stronie grzbietowej, wzdłuż osi pionowej ciała. Jest to objaw bardzo niespecyficzny, związany ze schorzeniami kręgosłupa, rdzenia kręgowego lub elementów aparatu kostno-mięśniowego razem z towarzyszącymi nerwami.

Ból pleców należy do ścisłej czołówki przyczyn niepełnosprawności. Wg raportu „Global Burden of Disease” bóle odcinka lędźwiowego dotyczą niemal 10 % światowej populacji. Ze względu na coraz powszechniejszy siedzący tryb życia, odsetek ten będzie rosnąć.

Jedno ze wcześniejszych badań, w którym posłużono się danymi z World Mental Health Survey, wykazało, że przewlekłe bóle pleców związane są ze wzrostem ryzyka zaburzeń nastroju, nadużywania alkoholu oraz zaburzeń lękowych.

Do tej pory niewiele jednak było prac, które dotyczyły osób z bólem pleców mieszkających w krajach o niskich i średnich dochodach.

Najnowsza analiza, której wyniki opublikowano na łamach czasopisma „General Hospital Psychiatry”, objęła 19,5 tys. osób dorosłych z 43 tych krajów (w tym 19 o niskich i 24 o średnich dochodach). Dane pochodziły z bazy World Health Survey 2002-2004, utworzonej przez Światową Organizację Zdrowia.

Bóle pleców dotyczyły 35,1 % analizowanej populacji, przy czym u 6,9% były to bóle o charakterze przewlekłym. Okazało się, ze najrzadziej na ból pleców cierpią Chińczycy - 13,7 %, najczęściej zaś mieszkańcy Nepalu (57,1 %), Bangladeszu (53,1 %) i Brazylii (52 %).

Osoby doświadczające bólu pleców były ponad dwukrotnie bardziej narażone na pojawienie się objawów zaburzeń psychicznych, takich jak: lęk, obniżenie nastroju, objawy psychotyczne oraz zaburzenia snu. W przypadku bólu przewlekłego narażenie na depresję było aż 3-krotnie wyższe w porównaniu do osób bez dolegliwości bólowych.

Co ciekawe, zależności pomiędzy bólem pleców a ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych były niemal takie same we wszystkich uwzględnionych w analizie krajach, niezależnie od ich socjoekonomicznej kondycji.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz