Dla duchowego wzrostu (2012)

Odszedł biskup niezłomny - Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012)

"Wiedziałem, że ta droga jest moja, że mogą mnie zamordować".

Ks. Abp Ignacy Tokarczuk
W sobotę 29 grudnia 2012 r. odszedł do Pana Wieki Polak i Święty Kapłan, ks. Abp Ignacy Tokarczuk, arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej. 

Biskupem przemyskim został mianowany w grudniu 1965 roku. W tym czasie dokonał rzeczy niewyobrażalnych i niemożliwych w państwie totalitarnym. Ustanowił 220 nowych parafii. Pomimo braku zezwoleń władz PRL na budowę kościołów i nakładania kar na budowlańców, za jego rządów w diecezji przemyskiej wzniesiono 430 kościołów i kaplic.

Wspierał opozycję demokratyczną z Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz NSZZ „Solidarność”. Za swoją bezkompromisową postawę wobec PRL, w szczególności odważne wystąpienia przeciwko zakłamaniu i ateizacji społeczeństwa, był inwigilowany i szykanowany przez władze i Służbę Bezpieczeństwa. Zyskał miano „biskupa niezłomnego”.

W uznaniu zasług dla Kraju, Narodu i Kościoła w Polsce, w roku 2006 odznaczony został Orderem Orła Białego.

Pogrzeb odbędzie się w Przemyślu, dniu 2 stycznia 2013 r. o godz. 11.

Cześć Jego pamięci.

=================================================


Jasełka w Kamerunie

Wraz z żoną uczestniczymy w akcji „Adopcja serca” prowadzonej przez S.S. Michalitki (Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła). 
Siostry m.in. prowadzą misję w Nguelemendouka, w Kamerunie. 

Bliższe informacje znajdują się obok, w zakładce „Adopcja Serca”.

Ostatnio, wraz z życzeniami świątecznymi, otrzymaliśmy wzruszające zdjęcie z jasełek, jakie dzieci odegrały na misji, z okazji Świat Bożego Narodzenia.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z Adopcją Serca prowadzoną przez Siostry Michalitki i zapraszam do włączenia się w akcję.


=================================================


Pielgrzymka w Roku Wiary

Rok Wiary to czas, w którym w szczególny sposób powinniśmy zadbać o nasz wzrost duchowy, zgłębiać Objawienie pozostawione nam przez Zbawiciela. Szczególnie przydatne w tym mogą być pielgrzymki.

We wtorek 16 października 2012 r., wraz z żoną Aurelią, uczestniczyliśmy w pielgrzymce organizowanej przez Parafię NMP Matki Kościoła w Warszawie - Ksawerów.
Naszą intencją było dziękczynienie za 35 lat wspólnego pożycia małżeńskiego oraz za wnuczkę Tosię, a także błaganie o dalsze łaski.

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie
Trasa pielgrzymki wiodła przez Świętą Wodę (wraz z Matką Bożą Bolesną staliśmy pod krzyżem Chrystusa), przez Sokółkę (w szczególny sposób przeżywaliśmy Tajemnicę Przeistoczenia w Cudzie Eucharystycznym) oraz przez Białystok (dar Bożego Miłosierdzia przeżywaliśmy krocząc za bł. ks. Michałem Sopoćko, spowiednikiem św. s. Faustyny i Apostołem Bożego Miłosierdzia).
Był też element ekumeniczny - nawiedzenie prawosławnej Ławry Supraskiej (Monasteru Męskiego Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Maryi i św. Apostoła Jana Teologa w Supraślu).

Góra Krzyży w Świętej Wodzie
Obok Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie znajduje się Góra Krzyży, podobnie jak na Litwie, niedaleko od miasta Szawle oraz w Polsce - prawosławna Święta Góra Grabarka. 
Ten niesamowity widok zostanie w naszej pamięci na długie lata.

Kościół św. Antoniego w Sokółce
Następnym etapem pielgrzymki była Sokółka. Weszliśmy do Kościoła św. Antoniego i udaliśmy się do Kaplicy Najświętszego Sakramentu, gdzie wystawiona jest Kustodium z Cząstką Ciała Pańskiego. 
Kustodium z Cząstką Ciała Pańskiego
Historię Cudu Eucharystycznego z października 2008 r. przedstawia reportaż telewizyjny: część I - http://youtu.be/imClicebA2U oraz część II - http://youtu.be/CylYZEv7_Qs

W tym miejscu zacytuję tylko fragment Komunikatu Kurii Metropolitalnej Białostockiej z dnia 14 października 2009 r.:
Dnia 7 stycznia 2009 r. z Komunikantu pobrano próbkę, która następnie została niezależnie zbadana przez dwóch profesorów specjalistów patamorfologów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wydali oni zgodne orzeczenie, które brzmi: "przesłany do oceny materiał (...) wskazuje na tkankę mięśnia sercowego, a przynajmniej, ze wszystkich tkanek żywych organizmu najbardziej ją przypomina".

Cud Eucharystyczny w Sokółce - Korporał
Czyż potrzeba innego dowodu na fizyczną obecność Pana Jezusa w konsekrowanej Hostii?...


Dom Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego
W Białystoku podążaliśmy śladami bł. ks. Michała Sopoćki, który otrzymał tytuł Apostoła Bożego Miłosierdzia.  
Sam Pan Jezus powiedział do św. s. Faustyny o ks. Michale Sopoćko, że "Jest to kapłan według serca mojego" (Dz. 1256).

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Ks. Michał Sopoćko opracował teologiczne podstawy kultu Miłosierdzia Bożego.

Szlak wiódł od domu Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, w którym błogosławiony działał, mieszkał i umarł.
Bł. ks. Michał Sopoćko
Następnie udaliśmy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie znajdują się relikwie Błogosławionego.

Nasza pielgrzymka odebrała relikwie bł. ks. Michała Sopoćki dla Parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie.
Powrót z relikwiami był wielkim przeżyciem.

Szczególne podziękowania składamy ks. Pawłowi Conderowi za poprowadzenie tej pielgrzymki.

   =================================================

Koronka na ulicach miast świata (2)

Zgodnie z wcześniejszym zaproszeniem, w piątek, dnia 28 września 2012 r., o godz. 15, spotkaliśmy się w Warszawie, na rogu ulic Woronicza i Modzelewskiego, pomiędzy Kościołem O.O. Franciszkanów p.w. Matki Bożej Anielskiej i TVP, na wspólnym odmawianiu KORONKI DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIAST ŚWIATA, w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI oraz pokoju w naszych sercach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Wspólną modlitwę poprowadził Asystent Narodowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce O. Andrzej Romanowski OFM Cap  udzielając na koniec uroczystego błogosławieństwa.

We wspólnym odmawianiu KORONKI DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA uczestniczyło ponad 80 osób, głównie parafian.
W modlitwie wzięła udział Przełożona Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce - s. Joanna Berłowska oraz Przełożona Regionu Warszawskiego FZŚ Matki Bożej Łaskawej - s. Barbara Lis.

 =================================================

Koronka na ulicach miast świata

W dniu 28 września 2012 r., w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. s. Faustyny, o godzinie 15, odmawiać będziemy KORONKĘ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIAST ŚWIATA.
W tym roku szczególnie modlimy się w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI.

Honorowy patronat nad KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIAST ŚWIATA objął Metropolita Łódzki ks. Abp Marek Jędraszewski.

Inicjatorem wspólnej modlitwy na ulicach miast świata jest Zespół "Iskra Bożego Miłosierdzia" z Łodzi, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku oraz Misja Świętej Faustyny z Warszawy.
Swoje błogosławieństwo na ręce organizatorów przesłał Metropolita Warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz.

Szczegóły akcji znajdują się na stronie organizatorów  http://www.iskra.info.pl/. 

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z warszawskiej Parafii O.O. Franciszkanów p/w Matki Bożej Anielskiej, serdecznie zaprasza do wspólnego odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia, na rogu ulic Modzelewskiego i Woronicza w Warszawie, w dniu 28 września 2012 r., o godz. 15.

=================================================

Kapituła Duchowa FZŚ

Matka Boża Kalwaryjska
W dniach 31 sierpnia - 2 września 2012 r., w Klasztorze O.O. Bernardynów, w Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczyłem w Kapitule Duchowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce, której przewodniczyła Przełożona Narodowa FZŚ w Polsce s. Joanna Berłowska.

W 20 rocznicę II Kapituły Narodowej FZŚ, która obradowała w Klasztorze O.O. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, wspominaliśmy atmosferę tamtych dni oraz wytężoną pracę, która towarzyszyła obradom.
Bazylika O.O. Bernardynów 

II Kapituła Narodowa tworzyła historię - dostosowała ustawodawstwo FZŚ do obowiązujących przepisów oraz powołała 16 regionów, w większości pokrywających się z metropoliami Kościoła Katolickiego w Polsce.
Miałem ten zaszczyt być jednym ze współpracowników O. Gabriela Kudzi OFM, który był głównym organizatorem II Kapituły Narodowej FZŚ.

Na Dróżkach Matki Bożej wspólnie przeżywaliśmy Boleści, Zaśnięcie i Wniebowzięcie Matki Bożej.
Kapitułę Duchową zakończyła wspólna refleksja nad dniem jutrzejszym franciszkanów świeckich w Polsce.

=================================================

301 Warszawska Pielgrzymka Piesza

Grupa 9
I znowu na pielgrzymim szlaku. Od 6 do 14 sierpnia 2012 r. dotarliśmy z Warszawy na Jasną Górę.
Żegnał nas w Warszawie i witał w Częstochowie Metropolita Warszawski ks. kardynał Kazimierz Nycz.
15 sierpnia, po uroczystych obchodach Wniebowzięcia NMP, wracaliśmy do Warszawy pełni wiary, że nasze prośby i podziękowania zostały wysłuchane.

W tym roku pielgrzymowałem po raz 12. Dziewięć razy w latach 80-tych ub. wieku i po 20 latach przerwy, kolejne trzy razy.
Zapraszam do wspólnego pielgrzymowania za rok, w grupie 9, w której pielgrzymują także Łużyczanie.

==================================================

XIX Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę


W dniach 20 -21 lipca 2012 r. brałem udział w XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na Jasną Górę.
Pielgrzymka rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim i następnie czuwaniem nocnym w kaplicy Cudownego Obrazu.
Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Damian Muskus OFM .
W pielgrzymce uczestniczyło około 5 tys. franciszkanów świeckich z Polski oraz Białorusi, wraz z asystentami duchowymi. Obecni byli także przedstawiciele Młodzieży Franciszkańskiej i Rycerstwa Św. Franciszka.

Franciszkański Zakon Świeckich - Ordo Franciscanus Saecularis (poprzednie nazwy: Bracia i Siostry od Pokuty, III Zakon św. Franciszka) został powołany przez św. Franciszka w 1221 r.
Aktualnie FZŚ w Polsce liczy ok. 13 tys. członków (franciszkanów świeckich - tercjarzy), skupionych w blisko 600 wspólnotach.
W Europie liczniejsza jest tylko wspólnota narodowa Włoch.

Oficjalna strona Wspólnoty Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce znajduje się pod adresem: http://www.fzs.info.pl/

=================================================

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz