Dla duchowego wzrostu (2013)

Biskupi o ideologii gender


W niedzielę Świętej Rodziny, 29 grudnia 2013 r., w kościołach czytany był List pasterski Episkopatu Polski o ideologii gender.

Ciekawym uzupełnieniem listu może być wykład filozofa i teologa ks. prof. Tadeusza Guza o korzeniach i mechanizmach neomarksistowskiej ideologii gender.
Skrót wykładu przedstawia internetowa telewizja RAZEM TV.

Stanowisko Kościoła w tym temacie przedstawiał już 21 grudnia 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI. 

======================================================

Evangelii Gaudium

Na zakończenie Roku Wiary Ojciec Święty Franciszek ogłosił posynodalną adhortację apostolską "Evangelii Gaudium" (Radość Ewangelii).


Adhortacja traktowana jest jako główny dokument programowy Papieża Franciszka.

Polska prezentacja dokumentu odbyła się 19 grudnia 2013 r.

Adhortacja w formie e-booka dostępna jest na stronie wydawnictwa WAM.

======================================================

Ostatnie wezwanie

Bardzo duże wrażenie na mnie, ale także na innych, zrobił film "Ja jestem".

Twórcy tego filmu nakręcili nowy film - „Ostatnie Wezwanie”, którego premiera odbyła się 1 grudnia 2013 r. 

http://youtu.be/-lE9YcRs-xI

„Ostatnie Wezwanie” to film, którego główną bohaterką jest Matka Boża ukazana przez perspektywę objawień mających miejsce w Medjugorie.

 Oba filmy powstały w wytwórni Mikael Films

====================================================== 

Zakończenie Roku Wiary


W niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r., Papierz Franciszek ogłosił zakończenie Roku Wiary.

Obecnie jest czas refleksji: na ile Rok Wiary przyczynił się do pogłębienia wiary i odnalezienia naszego miejsca w Kościele?

======================================================

Katolicko-prawosławna konferencja o przyszłości chrześcijaństwa i Europy


W dniach 28-30 listopada 2013 r. odbędzie się Konferencja "Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji".

Organizatorem Konferencji jest Fundacja na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, we współpracy z Konferencją Episkopatu Polski oraz Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Patriarchatu Moskiewskiego.
Kongres odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Konferencja jest kolejnym ważnym krokiem w zbliżeniu katolicko-prawosławnym i polsko-rosyjskim, następującym w ślad za Wspólnym Przesłaniem do Narodów Polski i Rosji, podpisanym 17 sierpnia 2012 r. w Warszawie przez abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, oraz Cyryla I, Patriarchę Moskiewskiego i Całej Rusi.


W przyjętym wówczas dokumencie wezwano do dialogu obu Kościołów i narodów oraz wskazano Polakom i Rosjanom drogę pojednania.
Zaapelowano też o wspólne świadectwo Kościoła prawosławnego i katolickiego w obronie podstawowych wartości chrześcijańskich w Europie XXI wieku.

Bliższe szczegóły na temat Konferencji znajdują się w depeszy KAI, natomiast program - na stronie http://www.pojednanie2013.pl/.

======================================================

Odszedł Tadeusz Mazowiecki


28 października 2013 r. odszedł Tadeusz Mazowiecki - mąż stanu, który pokazał, jak w praktyce kierować się wskazaniami Ewangelii, co powinno oznaczać określenie "polityk chadecki".


Pierwszy premier III Rzeczpospolitej. Wcześniej przewodniczył Komisji Ekspertów przy Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym i następnie głównym doradca Lecha Wałęsy i KPP NSZZ "Solidarność".

z Lechem Wałęsą
W swoim sejmowym exposé Tadeusz Mazowiecki mówił o „grubej linii”, która w oryginale miała oznaczać brak odpowiedzialności nowego rządu za szkody poczynione w gospodarce przez władze komunistyczne. 
Bolesne jest, jak przeciwnicy polityczni przeinaczyli to zdanie na "grubą kreskę".

W roku 1991 r. Tadeusz Mazowiecki został specjalnym wysłannikiem ONZ w Bośni i Hercegowinie. 
Zrezygnował z tej funkcji w 1995 r., w wyniku bezczynności wielkich mocarstw wobec zbrodni wojennych dokonywanych w czasie wojny w Bośni, głównie zamordowania przez Serbów w Srebrenicy kilku tysięcy muzułmanów. 
Głośnym echem odbił się, ogłoszony przez Tadeusza Mazowieckiego, raport w sprawie łamania praw człowieka przez wszystkie strony konfliktu w byłej Jugosławii.
W czasie mszy świętej pogrzebowej w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela, kard. Kazimierz Nycz nazwał Tadeusza Mazowieckiego człowiekiem wiary, nadziei i miłości.======================================================

Dokument katolicko-luterański "Od konfliktu do komunii".


Wspólny dokument katolicko-luterański „Od konfliktu do komunii” został ogłoszony 17 czerwca 2013 r. w Genewie i Watykanie.
Powstał w ramach ekumenicznej grupy roboczej powołanej przez Światową Federację Luterańską (ŚFL) oraz Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan.

Teolodzy zmierzyli się z trudnym zadaniem umiejscowienia i opisania bilateralnego dialogu rzymskokatolicko-luterańskiego w kontekście zbliżającej się jubileuszu 500-lecia Reformacji.
Z inicjatywy Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jerzego Samca, dokument został przetłumaczony na język polski – jest to czwarta wersja językowa tego tekstu po angielskiej, niemieckiej i fińskiej.
Na stronie Luter2017.pl zamieszczony został on w pełnej wersji, która niebawem ukaże się także drukiem (w Wydawnictwie Warto).

Informacja podana na podstawie depeszy KAI.

======================================================

Papież Franciszek zawierzył świat Matce Bożej


W dniu 13 października 2013 r. Papież Franciszek zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej.
Dokonał tego pod koniec Mszy św. wieńczącej Dzień Maryjny w ramach obchodów Roku Wiary. Odprawił ją na placu św. Piotra w Watykanie.
W pobliżu ołtarza stała oryginalna figura Matki Bożej Fatimskiej, przywieziona z portugalskiego sanktuarium. 

Akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej:

Matko Boża Fatimska, wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń, które nazywają Ciebie błogosławioną.

Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga, który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się nad ludzkością, nękaną przez zło i zranioną przez grzech, aby ją uzdrowić i zbawić.

Przyjmij z macierzyńską łaskawością akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością, w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.

Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach.

Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie, i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu.

Chroń nasze życie w Twoich ramionach, błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra, ożywiaj i posilaj wiarę, wspieraj i rozjaśniaj nadzieję, rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie, prowadź nas wszystkich na drodze świętości.

Naucz nas swojej miłości i szczególnego upodobania dla maluczkich i ubogich, dla wykluczonych i cierpiących, dla grzeszników i serc zagubionych. 


Wszystkich otocz Twoją ochroną i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, a Panu naszemu Jezusowi. Amen.

======================================================

Matka Boża Anielska Rozwiązująca Trudne Sprawy

Ulubiony przez Ojca Świętego Franciszka wizerunek Matki Bożej - Matka Boża Anielska Rozwiązująca Trudne Sprawy - trafił do Parafii O.O. Franciszkanów p.w. Matki Bożej Anielskiej na warszawskim Mokotowie.

Ojciec Święty, jeszcze jako kardynał, tak zachęcał do modlitwy maryjnej:  
"Jej dłonie mają moc rozwikłać każdy supeł. Plątanina poddana próbom uporządkowania przez kogokolwiek innego, niż Maryja, zapętla się jeszcze bardziej"

Bliższe informacje o obrazie i modlitwa do Matki Bożej Anielskiej Rozwiązującej Trudne Sprawy - pod adresem: http://franciszkanie-mokotow.pl/79-aktualnosci/93-matka-boza-anielska-od-trudnych-spraw


======================================================

Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata


Podobnie jak w latach poprzednich, w dniu beatyfikacji bł. Michała Sopoćki - 28 września, o godz. 15, spotkamy się na ulicach miast świata, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Szczególnie zapraszam do udziału w Warszawie, na roku ulic Woronicza i Modzelewskiego, gdzie odmawianie Koronki odbędzie się w ramach uroczystości 30-lecia Parafii O.O. Franciszkanów p.w. Matki Bożej Anielskiej.

Poniżej prezentuję list O. Remigiusza Recława SJ, moderatora Zespołu "Iskra Bożego Miłosierdzia.


Zachęcam do udziału w akcji KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO NA ULICACH MIAST ŚWIATA. 
Bliższe szczegóły na stronie organizatorów (http://www.iskra.info.pl/)

======================================================

IX Kapituła Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

W dniach 20-22 września 2013 r. odbyła się  IX Kapituła Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce.
Rozpoczęła się Mszą świętą, której przewodniczył O. Rufin Maryjka OFM, Prowincjał Prowincji Matki Bożej Anielskiej wraz z O. Wiesławem Pyzio OFMConv, Prowincjałem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej oraz o. Antoninem Brząkalikiem OFM z Prowincji Wniebowzięcia NMP. 


Kapituła obradowała w Centrum Franciszkańskim przy Parafii Matki Bożej Anielskiej w Warszawie.


 Dokonała wyboru Rady Narodowej w składzie:

    Przełożona Narodowa - s. Joanna Berłowska (Region Warszawski),
    Zastępca Przełożonej Narodowej - s. Maria Kos (Region Przemyski),
    Sekretarz - br. Zygfryd Smarzyk (Region Poznański),
    Skarbnik - s. Anna Jagosz (Region Olsztyński),
    Radny ds. formacji - s. Jolanta Bogdanów (Region Poznański),
    Radna ds. kontaktów z Młodzieżą Franciszkańską - s. Anna Jagosz (Region Olsztyński),
    Radna - s. Barbara Lis (Region Warszawski),
    Delegat do Rady Międzynarodowej - s. Emilia Nogaj (Region Poznański),
    Zastępca delegata do Rady Międzynarodowej - br. Henryk Lasończyk (Region Opolski).
 


======================================================

O. Jerzy Kraj OFM - wikariuszem Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy

O. Jerzy Kraj OFM
Jak podał portal Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, dekretem z 26 sierpnia 2013 r., O. Jerzy Kraj OFM został mianowany wikariuszem Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy dla Cypru.

Polskie portale podały tą wiadomość po depeszy Katolickiej Agencji Informacyjnej z 7 września 2013 r.

"Polski franciszkanin z Zakonu Braci Mniejszych (OFM), o. Jerzy Kraj został nowym wikariuszem Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy dla Cypru.

O. Jerzy Kraj urodził się 5 sierpnia 1960 roku w Zakliczynie. W wieku 19 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Odbył studia teologiczne w Studium Theologicum Jerosolymitanum w Ziemi Świętej i w 1986 r. w Jerozolimie przyjął święcenia kapłańskie. Jest specjalistą w dziedzinie teologii moralnej. W 1998 r. obronił doktorat na Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Następnie prowadził prace naukowo-dydaktyczne w franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.

Według danych Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy na terenie liczącego 838 tys. ludności Cypru mieszka około 7-8 tys. katolików obrządku łacińskiego, w tym 1,7 tys. Cypryjczyków i około 6-7 tys. imigrantów."

Ojcze, serdecznie gratulujemy i pozostajemy w modlitwie.

======================================================

O pokój w Syrii======================================================

Biedaczyna z Asyżu, który stał się mistrzem modlitwy 


Franciszkańskie Centrum Duchowości i Kultury działające przy warszawskiej Parafii O.O. Franciszkanów p.w. Matki Bożej Anielskiej (ul. Modzelewskiego 98A) zaprasza na cykl 10. wyjątkowych spotkań pt. „Wielbić Boga ze św. Franciszkiem z Asyżu na podstawie analizy jego Pism”.

Na stronie Centrum czytamy:
"Podczas 10. comiesięcznych spotkań będziemy mieli okazję przyjrzeć się św. Franciszkowi z Asyżu, jako wielkiemu mistrzowi modlitwy. Analiza tekstów jego modlitw pozwoli nam głębiej wejrzeć w świat jego duchowej relacji z Bogiem.
Spotkania poprowadzi O. dr Wacław Michalczyk OFM, wykładowca Instytutu Studiów Franciszkańskich i Wyższego Seminarium Duchownego p.w. św. Bonawentury w Krakowie".

Pierwsze spotkanie 14 września 2013 r.
Serdecznie zapraszamy po wcześniejszym zgłoszeniu swojego udziału.

======================================================

30-lecie Parafii Matki Bożej Anielskiej na Wierzbnie w Warszawie 

Przez cały miesiąc wrzesień 2013 r. trwać będą uroczyste obchody 30-lecia warszawskiej Parafii O.O. Franciszkanów p.w. Matki Bożej Anielskiej
Szczegóły obchodów ukazuje poniższy plakat.


 W obchodach weźmie udział pierwszy proboszcz Parafii i budowniczy kościoła p.w. Matki Bożej Anielskiej przy ul. Modzelewskiego 98A, obecnie pracujący w Australii - O. Maciej Kaczmarczyk OFM.
Bliższe szczegóły podane są w internecie na stronie Parafii.

======================================================

Modlitwa pięciu palców

Obecnie, po 28. Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro, coraz częściej można usłyszeć o "Modlitwie pięciu palców" kard. Bergoglio, z okresu, gdy był arcybiskupem Buenos Aires.

Proste i godne praktykowania.


Obraz pochodzi ze strony: http://effatha.rzeszow.saletyni.pl/modlitwa-pieciu-palcow/.

=======================================================

Święto bł. Anieli Salawy

W roku 2013 r. przypada 100 rocznica złożenia profesji w III Zakonie św. Franciszka przez bł. Anielę Salawę, patronkę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce.

Główne obchody odbędą się w krakowskiej Bazylice p.w. św. Franciszka z Asyżu, w której posługę pełnią O.O. Franciszkanie Konwentualni (OFM Conv).
Do tutejszej Wspólnoty III Zakonu św. Franciszka należała bł. Aniela i w Bazylice znajdują się Jej relikwie.


======================================================

II Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji


W dniach 19-22 września 2013 r. w warszawskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego (Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 101) odbędzie się II Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji "Obudzić olbrzyma".


Bliższe informacje i zapisy do dnia 15 sierpnia 2013 r. na stronie: II Kongresu Nowej Ewangelizacji.
Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość zakwaterowania na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego znajduje się Obraz Matki Bożej Ursynowskiej Wytrwale Poszukującej, którego pochodzenie nie jest znane.
Obraz został koronowany przez ks. Prymasa Józefa Kardynała Glempa w dniu 18 czerwca 2006 r.
Informację o historii obrazu i koronacji zamieścił Tygodnik Katolicki Niedziela.
======================================================

Cud Eucharystyczny w Meksyku


W środę 24 lipca 2013 r. w Guadalajara, stolicy stanu Jalisco, w Meksyku, miał miejsce Cud Eucharystyczny.

Bliższa informacja znajduje się pod adresem: http://dzieckonmp.wordpress.com/2013/07/27/cud-eucharystyczny-w-guadalajara-meksyk/.
Na stronie znajduje się też krótki film nakręcony w miejscu cudu.


======================================================

XX Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę


W dniach 19-20 lipca 2013 r. miała miejsce Jubileuszowa XX Ogólnopolska Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na Jasną Górę.

Pielgrzymka wpisała się w Dziewięcioletnią Nowennę FZŚ przed Jubileuszem 800. rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka.
Tematem do rozważań na rok 2013 jest zdanie z Listu do wszystkich wiernych (redakcja pierwsza) św. Franciszka z Asyżu: Mają w nienawiści ciała swoje z wadami i grzechami.

O. Marian Jarząbek OFM Conv
Pielgrzymka rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim w piątek. Rozważanie apelowe wygłosił Asystent Narodowy FZŚ O. Marian Jarząbek OFM Conv: Maryjo, Królowo Polski, jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, że już 20. raz przychodzimy tu na Tron Jasnogórski, aby jako Franciszkanie Świeccy z Polski zawierzyć Tobie nasze życie, wraz z młodym pokoleniem, Rycerzami św. Franciszka, stajemy do apelu, by w Roku Wiary, uzmysłowić sobie, że nasz Patriarcha Franciszek uczył się od Ciebie wiary, wpatrzony w Tajemnicę Wcielenia uczył się pokory, uczył się jednocześnie mówienia Bogu "tak", kiedy nie rozumiał do końca swojego powołania, wiedział, że jest to wolą Bożą. I Ty Pani Jasnogórska jesteś z nami, kiedy może nasza wiara nie zawsze jest doskonała, kiedy może cząstka nas samych jest tym co przeszkadza przyjść do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dlatego wpatrzeni w Tajemnicę Narodzenia, widzimy Ciebie, pochylającą się nad Jezusem, i prosimy Pani przymnóż nam wiary. 

Bp Ignacy Dec
Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia odprawiona ze Szczytu Jasnogórskiego, której przewodniczył i homilię wygłosił Ordynariusz Świdnicki bp Ignacy Dec, nasz współbrat we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Słowa powitania skierował o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry: Wyrażamy wdzięczność za to, że możemy stanąć u Jej stóp tu na Jasnej Górze, jak czynicie to od 20 lat, żeby wypowiadać swoje tak na nowo, Bogu przez Maryję, żeby wypowiadać swoją gotowość służenia Kościołowi świętemu poprzez upodabnianie się do wzoru, który obraliście w szczególny sposób, wzór, który ma prowadzić do Chrystusa - św. Franciszka z Asyżu.

S. Joanna Berłowska
W imieniu Rady Narodowej FZŚ, pielgrzymów powitała Przełożona Narodowa S. Joanna Berłowska: W Roku Wiary za św. Pawłem prosimy tu, na Jasnej Górze "Panie przymnóż nam wiary", byśmy nią mogli nieść radość i nadzieję, a zgodnie z naszą regułą, starali się żyć w pełnej łączności z papieżem, biskupami i kapłanami, by bliska już kanonizacja bł. Jana Pawła II oraz wzór życia Ewangelią, jaki wskazuje nam swoim nauczaniem i przykładem Ojciec Święty Franciszek pomagały nam w codziennym wzrastaniu do świętości...
Powierzamy dzisiaj Matce Najświętszej cały Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce, na Białorusi oraz w innych krajach. Łączymy się w modlitwie wszystkimi braćmi i siostrami oraz asystentami duchowymi, którzy nie mogli przybyć. Modlimy się o radość życia wiecznego dla wszystkich, którzy w ostatnim czasie odeszli do Boga.


W homilii bp Ignacy Dec mówił: Przybywamy jako członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, jako wielka świecka rodzina franciszkańska, przybywamy na Jasną Górę w dorocznej pielgrzymce, by ponownie Panu Bogu podziękować za nasze franciszkańskie powołanie i uświadomić sobie na nowo naszą franciszkańską misję, nasze apostolskie zadania w dzisiejszym Kościele i świecie. 
Prośmy Maryję Jasnogórską, w której Domu jesteśmy, abyśmy przeżyli tę naszą pielgrzymkę, to nasze przebywanie w polskiej Kanie, na tym Wzgórzu Jasnogórskim, abyśmy tutaj dostąpili cudu przemiany, by Jezus za sprawą Maryi przemienił wodę naszego nijakiego życia w wyborne wino żywej wiary, niezłomnej nadziei, ofiarnej miłości, radości, pokoju, dobra. Niech nas ta pielgrzymka uzdolni do naprawy naszych rodzin i środowisk, w których żyjemy, niech pokój i dobro za naszą przyczyną i naszym udziałem szerzą się w dzisiejszym świecie i niech nasze dzieła chwalą Pana Boga i niech przynoszą pożytek ludziom.

Przed błogosławieństwem, Przełożona Narodowa FZŚ S. Joanna Berłowska dokonała Aktu Zawierzenia Matce Bożej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce.

Pielgrzymkę zakończyła Droga Krzyżowa na Wałach, której przewodniczył tegoroczny Gość, bp Ignacy Dec.

Do zobaczenia za rok, na kolejnej, już XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Franciszkanów Świeckich na Jasną Górę.

=======================================================

Jezus na stadionie


O. John Bashobora
Dziwny to był czas.
W dniu 6 lipca 2013 r., w godzinach 9-22, na Stadionie Narodowym w Warszawie zgromadziło się 60 tys. osób.

Wspólna modlitwa, radość spotkania z Bogiem i doświadczenie Kościoła, który nie jest skostniałą instytucją, ale żywą wspólnotą  ludzi - to było udziałem tych, którzy w sobotę uczestniczyli w całodziennych rekolekcjach z O. Johnem Bashoborą z Ugandy.

Był czas na modlitwę uwielbienia i dziękczynienia, na modlitwę o uzdrowienie.

S. Tomasza, abp Henryk Hoser, bp Marek Solarczyk, ks. Rafał Jarosiewicz
W tym czasie posługę pełniło ponad 500 kapłanów, w tym znaczna grupa egzorcystów reagujących na mające miejsce manifestacje demoniczne.


Abp Henryk Hoser przywitał wszystkich w miejscu, które dzisiaj przekształca się na 12-13 godzin w największą świątynię w Polsce.

O. John Bashobora
O. John Bashobora głosił konferencje przeplatane modlitwą uwielbienia. Powiedział m.in. Uzdrowienie nastąpiło już, kiedy przyszliście. Uzdrowienie myślenia, uzdrowienie ducha. Kiedy tu szedłeś, już zostałeś uzdrowiony. Nasze zadanie polega na tym, by doprowadzić Cię do dziękczynienia, do Eucharystii.


Eucharystii przewodniczył ks. abp Henryk Hoser, a homilię wygłosił ks. bp Marek Solarczyk.
Bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej w swojej homilii przestrzegał, aby wiara nie stała się rutyną, ale była czymś nieustannie żywym. Do tego potrzeba nam otwartości serca i zasłuchania się w głos Boga i wspólnoty.
Aby otworzyć się na Bożą moc potrzebujmy praktyki postu...


Po mszy świętej odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której uwielbiając Boga prosiliśmy o uzdrowienie.

O. Bashobora zatopiony w modlitwie: Przyjdź, odnów nas, dotknij nas, a zostaniemy utuleni miłością Ojca. Ty nas przemienisz. Naszym głównym celem jest oddać Bogu cześć. Ale On także pokazuje nam, jak nas dotyka.

Po "rundzie honorowej" po prezbiterium O. Bashobora błogosławi zgromadzonych Najświętszym Sakramentem.


Na zakończenie spotkania abp Henryk Hoser pobłogosławił wszystkim na podróż powrotną. Życzę wszystkim, by te rekolekcje stadionowe przełożyły się na życie piękne i radosne, pełne owoców Ducha Świętego i przyjęcia Jego darów. Szczęść Boże!

Bóg zapłać ks. Rafałowi Jarosiewiczowi za zorganizowanie rekolekcji, a także za życzliwość Pasterzom Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Czekamy na powtórkę za rok!

=======================================================

Encyklika LUMEN FIDEI papieża Franciszka


W dniu 5 lipca 2013 r., w Watykanie oraz w Warszawie, w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski, opublikowana została Encyklika Ojca Świętego Franciszka.

Podczas warszawskiej prezentacji O. Jacek Salij OP skomentował tytuł Encykliki Lumen Fidei - Światło Wiary, mówiąc "Zdejmijmy zasłony światła Ewangelii".
Ojciec Święty Franciszek przyznał, że Encyklika powstała przy udziale Benedykta XVI. Pierwszego szkicu dokonał emerytowany papież, natomiast papież Franciszek dodał kilka swoich myśli do tego teksu.
Ks. bp. Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP, zwrócił uwagę, że Encyklika papieża Franciszka w pewnym sensie zamyka tryptyk teologalnych encyklik dotyczących wiary, nadziei i miłości.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym tekstem Encykliki Lumen Fidei.

Papieże: Franciszek i Benedykt XVI

=======================================================

Św. Michał Archanioł w kopii figury z Góry Gargano


Od 12 kwietnia 2013 r. pielgrzymuje po Polsce św. Michał Archanioł w kopii figury z groty objawień w Monte Sant' Angelo, z Sanktuarium św. Michała Archanioła na Górze Gargano we Włoszech.


Szczegółowy plan peregrynacji figury św. Michała Archanioła znajduje się na stronie Zgromadzenia Św. Michała Archanioła (O.O. Michalitów), pod adresem: http://www.michalici.pl/peregrynacja.

Historia Sanktuarium w Monte Sant' Angelo wiąże się z objawieniami św. Michała Archanioła na górze Gargano w 490 roku, które opisane są na stronie http://www.michal.org.pl/3patron.php?id=gargano. Kustoszami Sanktuarium, na zaproszenie Ojca Świętego bł. Jana Pawła II, są polscy Michalici.

Spotkanie ze swoim Patronem, św. Michałem Archaniołem, przeżyłem w dniu 28 kwietnia 2013 r. na warszawskim Bemowie, w Parafii Matki Bożej Królowej Aniołów.Święty Michale Archaniele, 
który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga
i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. 
Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj,
za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, 
otwierając się na działanie Ducha Świętego, 
w każdej chwili dawał się Bogu, 
wypełniając z miłością Jego świętą wolę. 
Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: 
Któż jak Bóg! 

Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.


=======================================================

Wspólne uwielbienie Jezusa


Zamawianie wejściówek na stronie: www.jezusnastadionie.pl.

Do zobaczenia w sobotę 6 lipca 2013 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

=======================================================

HABENUS PAPAM FRANCISCUM

Dziesięć lat temu, bł. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że świat potrzebuje dziś nowego św. Franciszka z Asyżu.

13 marca 2013 roku, to dzień powiewu Ducha Świętego. Mamy nowego Papieża. Nowego Franciszka.


Imię św. Franciszka z Asyżu, wskazuje na sposób sprawowania posługi piotrowej, oraz - zgodnie z powszechnymi przewidywaniami - na program działania.
Św. Franciszek
Krzyż św. Damiana
To do św. Franciszka, w kościółku św. Damiana, Chrystus powiedział z krzyża "IDŹ I NAPRAW MÓJ KOŚCIÓŁ".
Jest to zadanie, jakie podejmuje Papież Franciszek.

Kto chce zrozumieć św. Franciszka powinien sięgnąć do źródeł, do tekstu Napomnień św. Franciszka.

Ojcze Święty, niech będzie z Tobą błogosławieństwo św. Franciszka:
"Niech Ci Pan błogosławi i niech Cię strzeże,
Niech Ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Tobą,
Niech zwróci oblicze swoje ku Tobie,
I niech Cię obdarzy pokojem.
Niech Pan Cię błogosławi."


Ojciec Święty Franciszek

=======================================================

VIII Kapituła Regionu Warszawskiego FZŚ

W roku dwudziestolecia powstania Regionu Warszawskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich p.w. Matki Bożej Łaskawej obradowała VIII Kapituła Regionu Warszawskiego FZŚ.
Na mszy świętej inaugurującej Kapitułę spotkaliśmy się w Kościele p.w. Stygmatów św. Franciszka Serafickiego, w dniu 23 lutego 2013 r. Mszy świętej, w imieniu Ojca Prowincjała, przewodniczył Wikariusz Prowincjalny O. Piotr Szczepański OFMConv.

Przełożoną Regionu Warszawskiego Matki Bożej Łaskawej wybrana została, na kolejną kadencję, S. Barbara Lis. Serdecznie gratuluję.

Wśród obecnych zabrakło jednego z Asystentów Regionu Warszawskiego, O. Józefa Przybylaka OFM, który zmaga się z chorobą.
Ojcze Józefie, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. 
Franciszkanie świeccy czekają na Ojca.


Na zdjęciu od lewej: O. Marian Jarząbek OFMConv - Asystent Narodowy i Regionu Warszawskiego FZŚ, S. Barbara Lis - Przełożona Regionu Warszawskiego FZŚ, S. Joanna Berłowska - Przełożona Narodowa FZŚ, O. Józef Przybylak OFM - Asystent Regionu Warszawskiego FZŚ, O. Jan Fibek OFMCap - Asystent Regionu Warszawskiego FZŚ.
(W czasie Kapituły Duchowej FZŚ w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 31 sierpnia - 2 września 2012 r.)


=======================================================

Abdykacja Ojca Świętego Benedykta XVI

Ojciec Święty Benedykt XVI

Wszystkich nas zaskoczyła podana 11 lutego 2013 r. przez Papieża Benedykta XVI informacja o rezygnacji ze Stolicy Piotrowej w dniu 28 lutego 2013 r. o godz. 20.

Ojciec Święty Benedykt XVI
Odchodzi najbliższy współpracownik i kontynuator wizji Ojca Świętego bł. Jana Pawła II.
Wytrwale bronił ewangelicznych prawd wiary, atakowanych przez różnej maści "reformatorów".
Wielki przyjaciel Polski i Polaków.

Ojcze Święty dziękujemy za blisko 8-letnią posługę.
Bóg zapłać.


======================================================

Odszedł ostatni z Wielkich Prymasów - Kardynał Józef Glemp, 
Prymas Polski (1929 - 2013)

Kard. Józef Glemp - Prymas Polski (Foto KAI)

W środę 23 stycznia 2013 r. odszedł od nas ks. Józef Kardynał Glemp, Prymas Senior.
Kawaler Orderu Orła Białego.
 

Przeprowadził Kościół w Polsce przez najtrudniejsze i najbardziej dramatyczne czasy przełomu oraz wprowadził w okres trudnej wolności i przemian społeczno-politycznych.
Wykazał się wielką roztropnością przy wprowadzaniu postanowień II Soboru Watykańskiego w polskim Kościele.

Miałem zaszczyt i przyjemność dwa razy spotkać i rozmawiać osobiście z ks. Prymasem Józefem Glempem. 

Pierwszy raz, gdy po odnowieniu struktur Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce, przybyła do ks. Prymasa Rada Narodowa FZŚ z prośbą o błogosławieństwo. Była to wzruszająca rozmowa, w której ks. Prymas z zainteresowaniem wysłuchał informacji o naszej pracy naznaczonej franciszkańskim charyzmatem.

Drugi raz, gdy w Archikatedrze Warszawskiej p.w. św. Jana Chrzciciela, ks. Prymas przewodniczył Mszy Świętej, w czasie której Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce modlił się w intencji beatyfikacji naszego brata w św. Franciszku, tercjarza franciszkańskiego, ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 
Ks. Prymas Józef Glemp wygłosił wtenczas homilię, w której nawiązał do historii franciszkanizmu, w tym do historii tercjarstwa w Polsce.

=====================================================

Sługa Boży br. Alojzy Kosiba OFM

Sługa Boży br. Alojzy Kosiba
74 lata temu, w dniu 4 stycznia 1939 roku zakończył długie i święte życie brat Alojzy Piotr Kosiba.
Odszedł po nagrodę do Boga w 84 roku życia, 61 roku życia zakonnego i 60 roku pracy w Klasztorze Braci Mniejszych w Wieliczce.

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wieliczce


Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w roku 1963.

Sylwetkę Sługi Bożego br. Alojzego Kosiby przestawia piękny film w reżyserii Andrzeja Barańskiego "Braciszek".
Film w całości można obejrzeć na portalu tvp.pl http://www.tvp.pl/vod/filmy-fabularne/obyczajowe/braciszek

Wzruszająca opowieść o prawdziwym naśladowcy św. Franciszka. 
Czekamy na beatyfikację.

=====================================================