środa, 18 marca 2015

GIF wycofuje neoFuraginę

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy neoFuragina (furaginum), tabletki 50 mg o numerach serii:

Numer serii: 16261314, data ważności: 09.2018,
Numer serii: 16263414, data ważności: 09.2018,
Numer serii: 16263514, data ważności: 09.2018,
Numer serii: 16263614, data ważności: 09.2018,
Numer serii: 16266414, data ważności: 09.2018,
Numer serii: 16266514, data ważności: 09.2018,
Numer serii: 16274814, data ważności: 09.2018,
Numer serii: 16274914, data ważności: 09.2018,
Numer serii: 16279014, data ważności: 09.2018,
Numer serii: 16358414, data ważności: 12.2018,
Numer serii: 16359814, data ważności: 12.2018,
Numer serii: 43490011, data ważności: 07.2018,
Numer serii: 43490021, data ważności: 07.2018,
Numer serii: 43490031, data ważności: 07.2018,
Numer serii: 43490041, data ważności: 07.2018,
Numer serii: 43490051, data ważności: 07.2018,
Numer serii: 43490061, data ważności: 07.2018.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W ulotce informacyjnej podanych serii nie znalazła się informacja w zakresie dawkowania produktu u dzieci i młodzieży, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa stosowania.

Lek neoFuragina występuje w postaci tabletek do podawania doustnego. Zawiera furaginę, jako substancję czynną. Furagina hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz