niedziela, 8 marca 2015

Nowe unijne przepisy. Łatwiej o zakaz upraw GMO

Przedstawiciele państw członkowskich UE zatwierdzili nowe przepisy, które ułatwią państwom unijnym wprowadzanie zakazu, bądź ograniczanie upraw roślin genetycznie modyfikowanych na swym terytorium.
Nowe zasady dają państwom członkowskim wybór - będą mogły zdecydować, czy chcą, aby genetycznie modyfikowane rośliny były uprawiane na ich terytorium, czy nie.


Już w trakcie procesu autoryzacji danego gatunku GMO na szczeblu UE, kraj będzie mógł wystąpić o ograniczenie zasięgu geograficznego wniosku o dopuszczenie do uprawy, tak aby nie obejmował on jego terytorium.

W przypadku gatunku GMO już dopuszczonego do uprawy w UE kraje będą mogły zakazać uprawy, albo ograniczyć ją:
- z powodów środowiskowych,
- ze względu na cele polityki rolnej,
- z powodów dotyczących planowania urbanistycznego, użytkowania terenu,
- ze względów społeczno-ekonomicznych.

Państwa, w których rośliny genetycznie modyfikowane są uprawiane, muszą zadbać o to, by odmiany GMO nie "zainfekowały" terytoriów sąsiednich państw, dlatego będą zobowiązane do utworzenia stref buforowych.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz