wtorek, 21 kwietnia 2015

GIF wycofuje...

Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego na terenie całego kraju zostaje wstrzymany produkt leczniczy Proxacin 1% (Ciprofloxacinum) koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
Numer serii 05DW0914 i 02DW0914, data ważności 09.2017.
Podmiotem odpowiedzialnym jest Alvogen IPCo S.ar.l.


Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Przyczyną decyzji były nieprawidłowości w wyglądzie ampułek, co może być spowodowane brakiem spełnienia wymagań jakościowych dla ww. serii.
Lek stosowany w leczeniu m.in. zakażeń dróg moczowych, dróg oddechowych, zakażeń skóry, tkanek miękkich, kości i stawów.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie Polski serii syropu na kaszel Drosetux 150 ml.
Decyzja GIF dotyczy serii M3090434, której data ważności została oznaczona na wrzesień 2018 r. i ma rygor natychmiastowej wykonalności.
Powodem wycofania jest wykrycie zanieczyszczeń w syropie.
Syrop Drosetux jest stosowany wspomagająco w leczeniu suchego i drażniącego kaszlu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz