czwartek, 30 kwietnia 2015

Reklama syropu Herbapect wprowadza w błąd

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę telewizyjną syropu Herbapect firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach.

Zdaniem osoby skarżącej reklama wprowadza odbiorcę w błąd, szczególnie zapis, że Herbapect jest syropem nr 1 na kaszel suchy i mokry.
„Na końcu reklamy leku Herbapect pojawia się plansza mówiąca, że preparat jest «Nr 1 na kaszel suchy i mokry». Z kolei mniejszym drukiem u dołu ekranu pojawia się przypis mówiący «Nr 1 na kaszel suchy i mokry wśród produktów o takim samym składzie ilościowym i jakościowym». Taka konstrukcja reklamy wykorzystuje niewiedzę konsumentów i wprowadza ich w błąd. Otóż na polskim rynku nie ma innych produktów leczniczych o takim składzie jakościowym i ilościowym co Herbapect. Tym samym ogłaszanie, że syrop ten jest «Numerem 1» jest bezzasadne, bowiem przy przyjętych kryteriach nie istnieje dla niego konkurencja. Producent syropu Herbapect nie ma zatem prawa posługiwać się takim sposobem „wywyższania” swojego produktu. Przeciętny konsument nie ma wiedzy na temat składu ilościowego i jakościowego innych produktów tego typu. Wykreowanie i podkreślenie cechy produktu, która wykorzystuje brak wiedzy konsumenta i wprowadza go tym sposobem w błąd, jest nieetyczne".

Wg Rady Reklamy doszło w reklamie do naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.
„Zespół Orzekający stwierdził, że prezentowana w reklamie informacja «syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry, wyjątkiem jest Herbapect» przy jednoczesnym komunikowaniu ww. hasła może wprowadzać konsumentów w błąd co do właściwości reklamowanego produktu. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama komunikując niespójne informacje może nadużywać zaufania odbiorców wykorzystując ich brak doświadczenia lub wiedzy, co jest niezgodne z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy”.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz