niedziela, 19 kwietnia 2015

Warszawa: niebezpieczny pył nad Śródmieściem

Jak ogłosił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Śródmieściu został przekroczony dopuszczalny poziom substancji szkodliwej w powietrzu. Substancja szkodliwa to pył zawieszony PM10.

Warszawa
Wobec komunikatu WIOŚ wojewoda mazowiecki radzi, aby kobiety w ciąży, dzieci, seniorzy, alergicy oraz osoby z chorobami układu krążenia zachowali szczególną ostrożność.
W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń powinni oni ograniczyć czas spędzony na świeżym powietrzu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz