piątek, 1 maja 2015

Praca dla zagranicznych studentów

Od 1 maja b.r. wchodzi w życie  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 kwietnia 2015 r. "w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę".

Dotychczas studenci z zagranicy mogli pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia tylko w trakcie trzech miesięcy wakacyjnych.

Zdjęcie ze strony http://weblog.infopraca.pl/
Nowe przepisy pozwalają obcokrajowcom pracować w Polsce przez cały okres ważności wizy studenckiej, czyli przez pełny rok. Zmiana dotyczy wszystkich studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, a także doktorantów, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej. Studenci przebywający w Polsce na podstawie pozwolenia na pobyt czasowy już są objęci zwolnieniem z wymogu posiadania pozwolenia na pracę.

Na polskich uczelniach kształci się ok. 46 tys. obcokrajowców. W porównaniu z rokiem ubiegłym, ich liczba wzrosła o 10 tys. osób. W Polsce kształcą się obywatele 158 krajów. Najwięcej jest Ukraińców (23 tys.) i Białorusinów (4 tys.). Sporo jest też Norwegów i Szwedów (po 1,5 tys.).

Rozwiązanie to ma służyć lepszemu zabezpieczeniu praw pracujących cudzoziemców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz