wtorek, 2 czerwca 2015

GIF ostrzega

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Latanost (Latanoprostum), krople do oczu, roztwór 0,05 mg/ml.
Numer serii B531219, data ważności: 05.2015.
Podmiotem odpowiedzialnym jest + pharma arzneimittel gmbh, Austria.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono w próbce kontrolnej przekroczenie limitu dla pojedynczych nieznanych zanieczyszczeń.
Lek obniża podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów z jaskrą otwartego kąta oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz