czwartek, 25 czerwca 2015

GIF wycofuje lek na raka i roztwór do infuzji

Decyzją Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wycofany z obrotu na terenie całego kraju zostaje lek Carbomedac (Carboplatinum), 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.
Numery serii:
- F140265A, data ważności: 30.09.2015,
- F140265D, data ważności: 30.09.2015.
Podmiotem odpowiedzialnym jest medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzja została podjęta z powodu stwierdzenia obecności w nich cząstek stałych.
Lek Carbomedac stosowany jest w leczeniu niektórych typów raka jajnika i płuc.


GIF wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Natrium chloratum 0,9 procent, Baxter, 0,9 g/ml, roztwór do infuzji, wielkość opakowania: 1 worek 500 ml.
Nr serii:
- 15D07L01, data ważności: 03.2017,
- 15D08L01, data ważności: 03.2017.
Podmiotem odpowiedzialnym jest Baxter Polska sp. z o.o.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzja została podjęta w związku z prowadzonym dochodzeniem jakościowym w sprawie nieszczelności worka podstawowego, które potwierdziło ryzyko przeciekania zewnętrznego zgrzewu worków bezpośrednich typu Vialfo.
Produkt leczniczy Natrium Chloratum 0,9% Baxter roztwór do infuzji wskazany jest w leczeniu utraty izotonicznego płynu pozakomórkowego, utraty sodu oraz do rozcieńczania i rozpuszczania zgodnych produktów leczniczych przeznaczonych do podawania pozajelitowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz